Slide background

Stichting Vestingstad Valkenburg

Welkom op de website van

Slide background
Slide background

Programma 2004-2014

grotendeels uitgevoerd, van de Stichting Vestingstad Valkenburg.

De stichting Vestingstad Valkenburg werd opgericht op 8 april 2004 en is voortgekomen uit de Werkgroep "Niks aan de Hand".
Vestingstad Valkenburg was in die tijd nog een onbekend begrip, nu is de naam vestingstad Valkenburg een algemeen begrip. Het hoofddoel van de stichting is er voor zorg te dragen dat het cultureel erfgoed , met name uit de periode van de Vestingstad Valkenburg, voor zover mogelijk geconserveerd wordt en voor het publiek toegankelijk blijft. De stichting streeft er dan ook naar het begrip vestingstad vooral onder de jeugd tot leven te brengen. Wat heeft de stichting tot nu toe bereikt? De stichting heeft het M.E. verleden van Valkenburg op de kaart gezet.

Marc Habets heeft meerdere artikelen, in Heuvelland Aktueel (2006-2009) geschreven over het middeleeuwse Land van Valkenburg vanaf het prille begin, de vestingstad en de roemrijke geslachten die haar bezaten of beheerden.
 
Om de vestingstad ook voor de jeugd tot leven te brengen werd een lesbrief over ons M.E. verleden ( J.M. van de Venne, 1951) geschreven met een speurtocht voor de hoogste klassen van de basisscholen en uitgevoerd van ca. 2006-2011. Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door de RABO Bank Valkenburg aan de Geul.

Als SVV hebben we een kanon op affuit laten vervaardigen en geplaatst bij de Berkelpoort. De plaatsing ging gepaard met een kort gevecht bij de poort in Middeleeuwse stijl (link) compleet met kanonschoten. De aankoop van het kanon en vervaardiging van het affuit werd mogelijk gemaakt door de Gemeente Valkenburg aan de Geul en het Holland Casino Valkenburg.

Tijdens de opening van de Berkelpoort heeft de stichting de originele vlag van Valkenburg, een rode leeuw op een wit veld, die teruggaat tot Walram (1268-1302), Heer van Valkenburg-Monschau, gepresenteerd (link), nieuw leven ingeblazen en in productie genomen (te bestellen bij de penningmeester R. Huijnen). Deze vlag hebben wij laten controleren door de Hooge Raad van Adel in Den Haag en werd in orde bevonden. Een aardige bijkomstigheid was dat onze rode leeuw tevens "geleend" werd om in de vlag van Limburg te plaatsen.

Meerdere pogingen werden ondernomen om de gemeente Valkenburg lid te maken van de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden. Wegens te hoge contributie kosten bleek dit niet mogelijk te zijn. Wel is het ons gelukt de gemeente lid te maken van de internationale vereniging "European Walled Towns (EWT) www.walledtowns.com".

Met het oog op samenwerking en het mogelijk vergaren van Europese subsidies, nodig voor het herstel van de vestingwerken, werd contact gelegd met de Valkenburgs zustersteden uit de Middeleeuwen te weten: Bütgenbach, St. Vith en Monschau. Marc Habets schreef in enkele artikelen hoe de plaatsen tot het Land van Valkenburg gingen behoren en plaatste deze op onze webpagina.

Een voorstel werd geschreven voor de gemeente om onder de M.E. straatnamen een toelichting op de naam aan te brengen. Onze toelichting op de straatnamen was ingesloten. Hierop werd nooit iets vernomen van de gemeente.

Tevens heeft de stichting bijgedragen tot de plaatsing van de "Sjötter aan de Poart" in dit geval de Grendelpoort, door de kennis te leveren hoe die (Be)schutters van Valkenburg er door de eeuwen moeten hebben uitgezien, alvorens tot realisatie van de "Sjötter" en het bijbehorende bronzen paneel kon worden overgegaan. Op dit paneel zijn van links naar rechts te zien: Thibalt van Valkenburg-Voeren, Walram de Rosse van Valkenburg-Monschau, Dirk van Pallandt en de laatste drossaard was Lucas Willem van Yselmiden. Het was eveneens aan de SVV/Marc Habets te danken dat de Schutterij van Monschau tijdens de onthulling van de "Sjötter"in Valkenburg present was.

Tijdens de voorbereiding van de bouw van de Geulpoort werd op initiatief van onze stichting een bezoek gebracht aan de poort van Nideggen, Duitsland. Met de Stad Nideggen werden door SVV/Marc Habets contacten gelegd en werd informatie uitgewisseld met name over het valhek, zoals dat later bij de Grendelpoort werd opgehangen. Bij de eerste steenlegging van deze poort in 2014 werd de vlag van Valkenburg gebruikt. Dit werd overigens niet vermeld bij de steenlegging.

Momenteel is de stichting bezig met de geschiedenis van de Drossaard Dirk van Pallandt, 1467-1482
( H. Mosmans, 1923; Lou Heijnens, 2014), en de restauratie en plaatsing van zijn grafsteen, en wel in samenwerking met de Kunst en Cultuurraad. De grafsteen werd in Vilt gebruikt als dorpel en brak doormidden. Vervolgens werd de grafsteen als grafsteen herkend en helaas foutief gerestaureerd met een verkeerd wapen van Dirk van Pallandt.

Bovenstaande bijdragen van de Stichting Vestingstad Valkenburg werden door derden, vergeten te memoreren. Helaas vormt ook het boek van Dhr. Jacquo Silvertant (2014), daarop geen uitzondering.

Referenties. Marc Habets, 2006. Het prille begin. In: Heuvelland Aktueel, 10-5-2006.
Marc Habets, 2006. Goxewijn I, II, III, en IV.
In: Heuvelland Aktueel, resp. 21-6, 1-8, 19-9 en 24-10-2006
Marc Habets. Dirk I en II. In: Heuvelland Aktueel, resp. 19-12-2006 en 31-1-2007.
Marc Habets. Walram de Rosse. In: Heuvelland Aktueel, 6-3-2007.
Marc Habets. Limburgse Successie Oorlog 1283-1289, deel I en II.
In: Heuvelland Aktueel, resp. 17-4 en 2-5-2007.
Marc Habets. Limburgse Successie Oorlog 1283-1289, deel III. De Slag bij Woeringen.
In: Heuvelland Aktueel, 20-6-2007
Marc Habets. Walram en de Valkenburgse Leeuw. In: Heuvelland Aktueel, 25-7-2007.
Marc Habets. Walram en het bezit van Monschau-Bütgenbach, deel I en II.
In: Heuvelland Aktueel, resp. 4-9 en 11-9-2007.
Marc Habets. Walram's opvolgers Dirk III en Reinald. In: Heuvelland Aktueel, 8-10-2007.
Marc Habets. Reinaud van Valkenburg-Montjoie in oorlog met Maastricht, deel I, II en III.
In: Heuvelland Aktueel, resp. 12-11, 18-12-2007 en in 9-1-2008.
Marc Habets. Dirk IV van Valkenburg-Montjoie. In: Heuvelland Aktueel, 30-1-2008.
Marc Habets. Jan I van Valkenburg-Montjoie. In: Heuvelland Aktueel, 2-4-2008
Marc Habets. Valkenburgse Erfopvolgingsstrijd. In: Heuvelland Aktueel, 22-4-2008.
Marc Habets. Reinoud Thoreel van Bernau Drossaard 1365-1388.
In: Heuvelland Aktueel, 23-7-2008
Marc Habets. De Valkenburgse drossaard tussen 1388 en 1448.
Deel I en II, resp. in: Heuvelland Aktueel, van 13-8-2008 en van 24-9-2008.
Marc Habets. De aanleiding tot het beleg van Valkenburg in 1465. In: Heuvelland Aktueel, 29-10-2008. Marc Habets. Het beleg van Valkenburg in 1465. In: Heuvelland Aktueel, 19-11-2008.
Marc Habets. De Valkenburgse drossaarden tussen 1482 en 1672. In: Heuvelland Aktueel, 8-1-2009. Marc Habets. Valkenburg in het rampjaar 1672. In: Heuvelland Aktueel, 4-2-2009.
Marc Habets. Het Kasteel van Valkenburg en de stadsbrand van 1773.
In: Heuvelland Aktueel, 18-3-2009
Lou Heijnens, 2014. Ridder Dietrich von Palant ca. 1410-1481. Hoogdrossaard van het graafschap Valkenburg, Heer van Wittem, en kamerheer van de hertogen van Bourgondië, Brabant en Limburg.
In: Jaarboek historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.
H. Mosmans, 1923. De Heeren van Wittem (Van Pallandt).
J.G.N. Renaud, 1984. Over de bouwgeschiedenis van het Kasteel van Valkenburg, Verantwoording van een tussenbalans.
In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 120, 162-308 pp.
Jacquo Silvertant, 2014. Valckenborgh. Geschiedenis en archeologie van de middeleeuwse vesting. Gulpen, 2014, 240 pp.
J.M. Van De Venne, 1951. Geschiedenis van het Kasteel van Valkenburg: zijn Heren en hun Drossaarden. De Stichting "Kasteel van Valkenburg" , 1e druk, 135 pp.

Valkenburg, 24 december 2014 H.J. Mücher