Slide background

Stichting Vestingstad Valkenburg

Welkom op de website van

Slide background
Slide background

Doelstellingen SVV

De Primaire Doelstelling van de SVV luidt:

* Er zorg voor te dragen, dat het cultureel erfgoed, met name uit de periode van Vestingstad Valkenburg (V.V), voor zover mogelijk geconserveerd of gerestaureerd in de oorspronkelijke staat, met behulp van bewaard gebleven bouwtekeningen en/of vergelijkend onderzoek en tevens voor het publiek toegankelijk blijft.

De SVV onderkent de volgende Taken:

* Zorg dragen voor conserveren en waar mogelijk in oorspronkelijke staat restaureren van bouwwerken en cultureel erfgoed uit de periode van de Valkenburg Vestingstad;

* Verwerven van fondsen en gelden;

* De Stichting Vestingstad Valkenburg zal het stimuleren en aangaan van nauwe samenwerkingsverbanden nastreven. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: Gemeente Valkenburg, Provincie Limburg, Europese Unie, VVV Zuid-Limburg, Stichting Kasteel van Valkenburg, Monumentenzorg, Walled Towns, Stichting Menno van Coehoorn, lokale historici alsmede het bedrijfsleven en de burgerij van Valkenburg a/d Geul.